Prekių grąžinimas

Netinkamą prekę(es) prašome pristatyti mums adresu:

UAB “ASPA” Kalvarijų g. 125, Vilnius, LT-08221

Prekių grąžinimas

Prekės gali būti gražinamos remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Nr. 217 įsakymu Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo

Netinkamą(as) prekę(es) prašome pristatyti mums adresu:

UAB “ASPA” Kalvarijų g. 125, Vilnius, LT-08221

Kartu su prekėmis pridedamas vartotojo užpildytas prašymas nutraukti elektroniniu būdu sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį. Prašymo pvz. galite parsisiųsti prasymas

Ginčų sprendimas

Visi su prekių prikimo susiję ginčai spendžiami abipusiu sutarimu. Neradus abi puses tenkinančio sprendimo pateikiamas prašymas atsakingoms institucijoms.